Huisregels VOOR ALLE DEUGNIETJES GELDEN DE VOLGENDE REGELTJES...

HUISREGELTJES...

Komen jullie ook Spelen?

BoegaFun is een kwaliteitsspeeltuin waar groot en klein alle ruimte krijgt. Onze bezoekers moeten kunnen rekenen op een schone, veilige omgeving en een prettige sfeer.

 

Wederzijds respect

Een bezoek aan BoegaFun moet voor alle gezins- of groepsleden een bijzonder leuke ervaring zijn. Daar doen wij alles aan. Toch kunnen wij niet zonder uw medewerking. In goede samenwerking en met wederzijds respect voor onze Huisregels en Algemene Voorwaarden:

Eerste vereisten

 • Wie andere bezoekers/personeel lastig valt, of aanwijzingen van het personeel in de wind slaat, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van het entreegeld, de toegang worden ontzegd.
 • Kinderen mogen alleen spelen onder toezicht van een ouder of 18+ begeleider, ouders of begeleiders zij ook Altijd verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Breng geen waardevolle spullen mee en waak over uw eigendommen.
 • De speeltuin is toegankelijk volgens de geldende tarieven.
 • Bij het verlaten van de speeltuin eindigt de speelbeurt. Opnieuw binnenkomen betekent opnieuw toegang betalen.
 • Instructies van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Bij het niet naleven van deze regels zal u de toegang tot BoegaFun worden ontzegd zonder enige aanspraak op vergoeding of terugbetaling. Gelieve deze regels dus ook duidelijk te maken aan de kinderen in uw gezelschap.
 • Bij het betreden van BoegaFun verklaart u zich akkoord met deze regels en onze Algemene Voorwaarden.

Gebruiksruimten

 • Houd kopjes, bordjes, flesjes e.d. binnen het horecagedeelte.
 • Etenswaren en dranken mogen alleen aan de tafels genuttigd worden.
 • Het nuttigen van eigen eten/drinken is niet toegestaan. Indien u toch eigen drank of eten meebrengt, wordt dit tijdelijk in beslag genomen. Bij het naar huis gaan krijgt u deze terug. Ook kan het personeel ervoor kiezen om u de toegang te ontzeggen zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van het entreegeld.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Houd de toiletten schoon en meld eventuele onregelmatigheden direct.
 • Geen luiers, babydoekjes tampons of maandverband in de toiletten deponeren.
 • De parking staat gratis ter beschikking. Gelieve op de parking te letten op de veiligheid van de Speelmijntje bezoekertjes. Respecteer een normale afstand tussen de auto’s. 
 • Gereserveerde tafels zijn uitsluitend voor de gereserveerde kinderfeestjes.

Speelruimten

 • Glijbanen mogen uitsluitend alleen en zittend gebruikt worden, niet tegen de glijbanen omhoog rennen.
 • Het is verboden om op de netten te klimmen.
 • Schoenen dienen uit te zijn in het speelgebied en sokken zijn verplicht voor de spelende kinderen. De speeltoestellen mogen niet met schoenen betreden worden.
 • Het is niet toegelaten om met ontbloot bovenlijf te spelen.
 • Het is verboden met ballen of blokken te gooien.
 • Het is verboden om ballen of blokken uit de speeltoestellen te halen.
 • de BABYZONE is voor kinderen tot maximum 2 jaar.
 • de PEUTERZONE is voor kinderen tot en met maximum 4 jaar.
 • de GROTEZONE is voor kinderen vanaf 4 tot en met maximum 12 jaar.
 • de TRAMPOLINE is voor kinderen vanaf 6 tot en met maximum 12 jaar.
 • Verwijder scherpe voorwerpen aan kleding van uw spelende kinderen. Denk daarbij ook aan eventuele sieraden.
 • Let op, niet meer dan 1 kind tegelijk op de trampoline.
 • Verboden om op de kartbaan te spelen of te lopen. Racen enkel onder ouderlijk toezicht.
 • Laat uw kind geen kauwgom of ander snoepgoed kauwen tijdens het spelen. Dit in verband met verstikkingsgevaar.
 • Mocht uw kind een te-laat-naar-het-toilet ongelukje hebben, informeer direct een van de medewerkers. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de speeltoestellen en de ballenbak hygiënisch schoon blijven.
 • In de speeltuin is een aparte ruimte afgebakend voor de allerkleinsten als peuterzone. Gelieve per speelzone de leeftijdsvoorschriften te respecteren. De andere speeltoestellen staan ter beschikking van de grotere kinderen.

Algemeen

 • Uw bezoek aan BoegaFun, het spelen en het gebruik van de toestellen is geheel voor eigen risico.
 • BoegaFun is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of letselschade.
 • Het gebruik van de kinderspeelplaats is enkel voor kinderen tot en met 12 jaar en geheel op eigen risico.
 • Kauwgum is VERBODEN in de gebouwen van BoegaFun.
 • BoegaFun behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 • Met uitzondering van blindengeleidehonden hebben huisdieren geen toegang tot BoegaFun.
 • De bezoeker van BoegaFun is verplicht de kosten voor schade die is ontstaan in BoegaFun te vergoeden, ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade, daarnaast rekenen wij 50 euro aan extra boete (per inbreuk) voor het opzettelijk toebrengen van schade aan onze toestellen en/of gebouwen.
 • BoegaFun is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen van schade gedurende het verblijf binnen of op het terrein van BoegaFun.
 • BoegaFun stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van uw spullen en/of eigendommen.
 • Het filmen en fotograferen voor zakelijke aangelegenheden is niet toegestaan, alleen in overleg met de leiding.
 • Bezoekers gaan ermee akkoord dat personeel van BoegaFun meegebrachte tassen, rugtassen etc. mogen inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen niet toegestaan.
 • BoegaFun behoudt zich het recht voor om bij hoogzomerse temperaturen eerder te sluiten.
  Speelmijntje behoudt zich eveneens het recht voor om op extreem rustige dagen geen toegang meer te verlenen. Wanneer u een Bliksembezoek heeft gepland, adviseren wij u om voor vertrek te bellen naar 0478 79 65 10 om teleurstelling te voorkomen.
 • Roken is ten strengste verboden in het hele gebouw van BoegaFun.
 • Klachten achteraf zonder vooraangekondigde melding worden niet in behandeling genomen.
 • Voor uw veiligheid wordt u gefilmd tijdens uw bezoek. Tevens is het mogelijk dat u en/of uw kind wordt gefilmd of gefotografeerd. De rechten van het gebruik van deze audio visuele beelden behoren toe aan BoegaFun die ze zonder beperkingen kunnen gebruiken. Klanten die niet wensen dat de beelden van hun gebruikt worden moeten dit schriftelijk melden aan de inkom, voor het betreden van onze speeltuin.
 • In onze binnenspeeltuinen geldt een algemeen Rookverbod.